HOME      알림 & 정보      공지사항

공지사항

할랄산업엑스포코리아 2017 현장스케치1일차_2017.08.17(목)
작성자 : 관리자(halal@world-expo.co.kr)   작성일 : 17.08.18   조회수 : 1490
DSC07642.jpg

DSC07651.jpg

photo_2017-08-18_13-49-34.jpg

DSC07718.jpg

DSC07688.jpg

DSC07710.jpg

photo_2017-08-18_13-49-24.jpg

photo_2017-08-18_13-36-04.jpg

photo_2017-08-18_13-36-09.jpg

photo_2017-08-18_13-49-39.jpg


photo_2017-08-18_13-49-43.jpg

photo_2017-08-18_13-50-15.jpg

photo_2017-08-18_13-50-19.jpg

photo_2017-08-18_13-50-22.jpg

photo_2017-08-18_13-50-33.jpg

photo_2017-08-18_13-50-38.jpg

photo_2017-08-18_13-50-46.jpg

photo_2017-08-18_13-50-50.jpg

photo_2017-08-18_13-51-17.jpg

photo_2017-08-18_13-51-21.jpg

photo_2017-08-18_13-51-25.jpg

photo_2017-08-18_13-51-43.jpg

photo_2017-08-18_13-51-58.jpg이전글 할랄산업엑스포코리아 2017 현장스케치2일차_2017.08.18(금)
다음글 국제할랄컨퍼런스 세부프로그램, 8월18일(목) - 8월19일(금) 코엑스 컨퍼런스룸