HOME      알림 & 정보      공지사항

공지사항

KOTRA_2018싱가포르 한류박람회 모집공고
파일첨부 2018 싱가포르 한류박람회 참가 신청자료.zip
작성자 : 관리자(halal@world-expo.co.kr)   작성일 : 18.07.02   조회수 : 420


★2018 싱가포르 한류박람회 모집공고.jpg

 

더 자세한 내용은 아래의 링크를 참고해 주세요

                                                                                                       http://www.kotra.or.kr/kh/about/KHKINY130P.html?SEQ=6814&EVENTID=6814

이전글 「2018 중앙아시아(카자흐스탄․우즈베키스탄) 화장품 수출컨소시엄」참여기업 모집공고
다음글 [한국식품연구원] 2018 미국 식품안전현대화법 설명회