HOME      홍보마당      회원사 정보

회원사 정보

게시판 목록
진도특산영어조합법인 (JINDO SPECIALTY FISHERY MANAGEMENT COOPERATIVE)
전화번호 031-792-6892 품목 건어물(김,미역,다시마,멸치류 등)

  업체 사이트 바로가기

  

01.png

 

02.png

 

03.png

 

04.png

 

05.png

 

06.png

 

07.png

 

08.png

 

09.png

 

10.png

 

11.png

 

12.png

 

13.png

 

14.png

 

15.png

 

16.png

 

17.png

 

18.png

 

19.png

 

20.png